Zamknięcie przedszkola

Drodzy Rodzice, w związku z przedłużeniem obowiązujących obostrzeń związanych z ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID-19 uprzejmie informujemy, że Przedszkole Publiczne 197 pozostanie zamknięte przez kolejny tydzień tj. od 12.04 do 16.04.2021r. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W poniedziałek otrzymają Państwo materiały oraz zadania na kolejny tydzień dla dzieci. Przedszkole warunkowo będzie prowadzić zajęcia stacjonarne. Opieką mogą zostać objęte wyłącznie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice spełniający powyższe wymogi są proszeni o kierowanie wniosków do dyrektora najpóźniej do piątku(09.04.2021 r.) do godziny 13.00 na adres e-mailowy: przedszkole197@wp.plNa państwa adresy e-mailowe zostały dzisiaj przesłane wnioski. O dalszych krokach rządu będziemy Państwa na bieżąco informować. Z wyrazami szacunku Dyrekcja Przedszkola 197