Wyniki rekrutacji 2021/2022

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli, załączamy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze na rok 2021/2022 do Przedszkola nr 197

  • LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 197 NA ROK 2021/2022
  • LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 197 NA ROK 2021/2022

NIE MA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

  • LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH PRZESUNIĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 197 NA ROK 2021/2022

NIE MA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH PRZESUNIĘTYCH

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu 197, uprawniająca do kwalifikacji  wynosi 170

Uwaga ważne!!!

Lista dzieci zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą dzieci przyjętych do przedszkola. W terminie od dnia 16 kwietnia ( piątku) do dnia 21 kwietnia 2021r(środy) rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w systemie NABÓR została uruchomiona opcja potwierdzenia woli zapisu dziecka. Poniżej załączmy instrukcję:

Rodzice, którzy wypełniali wniosek ręcznie – należy przesłać skan wg wzoru na adres e-mail: przedszkole197@wp.pl  lub dostarczyć potwierdzenie woli osobiście, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa – do przedszkola Publicznego nr 197 na ul. Moniki Cegłowskiej 12/U1

Wzór potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola

OGŁOSZENIE LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA – 26 KWIETNIA 2021 r. O GODZ. 12.00

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Przedszkola 197