Serdecznie zapraszamy do zapisów dzieci do naszego Przedszkola nr 197 w Poznaniu.

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli, załączamy listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w naborze na rok 2021/2022 do Przedszkola nr 197

  • LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 197 NA ROK 2021/2022
  • LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 197 NA ROK 2021/2022

NIE MA DZIECI  NIEPRZYJĘTYCH

  • LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH Z ODWOŁAŃ/ SKIEROWAŃ DO PRZEDSZKOLA NR 197 NA ROK 2021/2022

NIE MA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH Z ODWOŁAŃ/ SKIEROWAŃ

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu 197, uprawniająca do przyjęcia wynosiła 170

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Przedszkola 197

Wyniki rekrutacji 2021/2022

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkoli, załączamy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w naborze na rok 2021/2022 do Przedszkola nr 197

  • LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 197 NA ROK 2021/2022
  • LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA NR 197 NA ROK 2021/2022

NIE MA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH

  • LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH PRZESUNIĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NR 197 NA ROK 2021/2022

NIE MA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH PRZESUNIĘTYCH

Jednocześnie informujemy, że minimalna ilość punktów w Publicznym Przedszkolu 197, uprawniająca do kwalifikacji  wynosi 170

Uwaga ważne!!!

Lista dzieci zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą dzieci przyjętych do przedszkola. W terminie od dnia 16 kwietnia ( piątku) do dnia 21 kwietnia 2021r(środy) rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w systemie NABÓR została uruchomiona opcja potwierdzenia woli zapisu dziecka. Poniżej załączmy instrukcję:

Rodzice, którzy wypełniali wniosek ręcznie – należy przesłać skan wg wzoru na adres e-mail: przedszkole197@wp.pl  lub dostarczyć potwierdzenie woli osobiście, z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa – do przedszkola Publicznego nr 197 na ul. Moniki Cegłowskiej 12/U1

Wzór potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola

OGŁOSZENIE LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA – 26 KWIETNIA 2021 r. O GODZ. 12.00

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja Przedszkola 197

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice,

Zbliża się termin rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na nowy rok szkolny 2021/2022.
Kryteria rekrutacji na nowy rok pozostają bez zmian- zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 21 stycznia 2020 r.
Zarządzeniem z dnia 25 stycznia 2021 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona dzień przed rozpoczęciem rekrutacji.
Wkrótce na stronie NABÓR zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.
Aktualizacja listy placówek biorących udział w rekrutacji oraz ich oferty zakończy się z dniem 17 lutego 2021 r.
Terminy i kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych: zamieszczamy również na stronie dla Państwa